Utbildning och arbete

Begreppet CV låter lite pretentiöst, men här listar jag i vilket fall som helst utbildning och arbetslivserfarenhet i urval. Universitetskurserna är omräknade till nuvarande poängssystem där en termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng.

Utbildning – universitet och yrkeshögskola

2002  Teologie kandidatexamen   Linköpings universitet
2002  Filosofie magisterexamen   Linköpings universitet
Religionsvetenskap   240 hp
Svenska språket 1   30 hp

2002  Pastoralteologisk profilutbildning   Pastoralinstitutet Uppsala

2010  Religionspedagogik, konfirmandarbete 7,5 hp   Linköpings universitet

2016  Typografi, form och grafiska verktyg  15 hp   Linnéuniversitetet

2017  Bild och grafisk design för webben  7,5 hp   Linnéuniversitetet

2017  Storytelling  7,5 hp   Linnéuniversitetet

2019  Digital kommunikation i offentlig verksamhet  200 yhp   Jensen YH

Utbildning – övrig

2015-2016  KOM-lyftet  Kompetensutveckling inom kommunikation,   Linköpings stift

2016  Trycksaksproduktion   Distansskolan

2017  Webbredaktör  Distansskolan

2017 Officepaketet  Distansskolan

Yrkeserfarenhet

jan-maj 2003  Pastorsadjunkt Kärna pastorat, Linköping

2003-2004  Pastorsadjunkt S:t Lars församling, Linköping

2004-2008  Komminister, Landeryds församling, Linköping

2008-2019 Komminister Åtvids församling, Åtvidaberg